top of page

24 maj 2023

BANSTRÄCKNING

Västervik

BANSTRÄCKNING VÄSTERVIKSMILEN

Västerviksmilen är 10 000 meter och kontrollmätt av förbundsbanemätare. Det är en lättsprungen bana där vi har förhoppningar om att många, oavsett ambitionsnivå, ska kunna sätta personligt rekord på milen.

Underlaget är 300 meter grusväg, 300 meter gatsten och resten asfalt. Halva sträckan springer löparna med närkontakt med havet längs Gamlebyviken. Sista kilometern med målgång sker i stadskärnan.

 

Västerviksmilen, 5 km, har samma bansträckning som mil-loppet men viker av efter 2 km men ansluter strax igen till gemensam avslutning med mil-loppet.

VO-Joggen City, 1 000 meter, har samma start och mål som Västerviksmilen och med samma bansträckning som avslutningen på de andra loppen, Rådhusgatan-Kvarngatan-Norra Varvsgatan-Strandvägen.

ÖVERSIKTSKARTA

Bansträckning Västerviksmilen.png
bottom of page